บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด บริจาคไม้พื้นสังเคราะห์ Greenwood

1379 Views  | 

บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด บริจาคไม้พื้นสังเคราะห์ Greenwood

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาติ ได้บริจาคไม้พื้นสังเคราะห์ Greenwood และไม้ฝา ให้กับโรงเรียนบ้านตะเภา หมู่ที่ 3 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีษะเกษ รวมมูลค่า 189,419.53 บาท เพื่อใช้สำหรับซ่อมแซมอาคารเรียน และปรับปรุงพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น


ทั้งนี้ บริษัท สยาม พาสวูด จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกิจกรรมภายในโรงเรียน เพื่อให้คุณครู บุคลากร และนักเรียนใช้ประโยชน์ ในการทำกิจกรรมอีกด้วย

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy