บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

227 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด บริจาคเครื่องช่วยหายใจ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 คุณชัยวัฒน์ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผู้จัดการบริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด ได้ทำการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่ โรงพยาบาลชลบุรี มูลค่า 200,000 บาท เพื่อให้ทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือที่พร้อมในการรักษาผู้ป่วยและสู้ภัยโควิด-19 และให้ชีวิตของผู้ป่วยที่รอโอกาสทางการรักษา ให้มีโอกาสได้ไปต่อ สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว และทำประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป